ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Χρησιμοποιούνται για υπόγεια μεταφορά λυμάτων στην αποχέτευση. Παράγονται στις σειρές 41 και 51, κατα ΕΛΟΤ ή DIN και σε διαμέτρους απο 110 εως 630 χιλιοστά.

Χρησιμοποιούνται για επιφανειακή μεταφορά ή υπόγεια μεταφορά λυμάτων και ως υποθαλάσσιοι αγωγοί αποχέτευσης. Παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN ή EN σε διαμέτρους απο 110 εως 1200 χιλιοστά.