ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ

Σωλήνες απο HDPE και MDPE

Οι Σβωλήνες από ΗΔΠΕ και MDPE είναι κατάληλες για τα επιφανιακά ή υπόγεια δίκτυα ύδρευσης και για υποθαλάσσιους αγωγούς πόσιμου νερού. Οι σωλήνες αυτοί κατασκευάζονται απο ειδική πρώτη ύλη με πιστοποιητικό καταλληλότητας διεθνών οργανισμών για την συγκεκριμένη χρήση. Παράγονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων απο 10 ως 32 ατμ., κατά DIN, ISO ή ΕΝ (Ευρωπαϊκές προδιαγραφές της CEN TC155) με πολυαιθυλένιο 2ης και 3ης γενιάς σε μπλε ή μαύρο χρώμα και σε διαμέτρους απο 32 ως 1200 χιλιοστά.

Σωλήνες από PVC

Οι Σωλήνες απο PVC για πόσιμο νερό:
Χρησιμοποιούνται στην υπόγεια μεταφορά νερού. Παράγονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων απο 6 ως 16 ατμ., κατα DIN, ISO, ΕΛΟΤ ή ΕΝ και σε διαμέτρους απο 50 ως 500 χιλιοστά.