ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Σωλήνες από HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με εμπορική ονομασία

Έχουν χαμηλό συντελεστή τριβής και χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες για την προστασία καλωδίων οπτικών ινών. Παράγονται και διατίθενται σε ποικιλία διαμέτρων μονοσωλήνιων, δισωλήνιων και τρισωλήνιων συστημάτων.

Χρησμοποιούνται στην προστασία καλωδίων και στην οδοποιία. Παράγονται σε κλάσεις ονομαστικών πιέσεων 4, 6 και 10 ατμ., κατά DIN, ή ΕΝ και συνήθως σε διαμέτρους από 32 ως 110 χιλιοστά.

Χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες για την προστασία καλωδίων οπτικών ινών. Παράγονται με κυματοειδή επιφάνεια εξωτερικά και με λεία εσωτερική διάμετρο 100 χιλιοστών, σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 16961.

Χρησιμοποιούνται στην προστασία καλωδίων και στην οδοποιία. Παράγονται σε κλάσεις ονομαστικών πιέσεων 4 και 6 ατμ., κατά DIN, ISO, ΕΛΟΤ ή ΕΝ και σε διαμέτρους από 50 ως 125 χιλιοστά.

Ειδικά στηρίγματα των σωλήνων PE, PVC ή των σωλήνων Corrugated που παράγονται σε 6 διαφορετικούς τύπους σύμφωνα με τις προδιαγραφές 04.1.1/Γ/2ος 97 του ΟΤΕ.