ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε

ΣΩΛΗΝΕΣ ΆΡΔΕΥΣΗΣ

Χρησιμοποιούνται κυρίως στην επιφανειακή μεταφορά αρδευτικού νερού. Παράγονται σε διαφορετικές κλάσεις ονομαστικών πιέσεων απο 6 εως 16 ατμ. κατά DIN/8074/8075 και EN 12201-2 και συνήθως σε διαμέτρους από 25 έως 125 χιλιοστά.

Χρησιμοποιούνται στην άρδευση με μικροεκτοξευτήρες ή καρφωτούς σταλάκτες. Παράγονται σε διαμέτρους απο 12 εως 32 χιλιοστά.

Οι Σταλλακτηφόροι Σωλήνες Άρδευσης με σταλλάκτη τύπου GR
Σταλακτηφόροι σωλήνες από LDPE (πολυαιθυλένιο χαμη­λής πυκνότητας) που χρησιμοποιούνται στην στάγδην άρδευση. Είναι σωλήνες με ενσωματωμένους σταλάκτες σε μόνιμες θέσεις. Παράγονται σε δύο διαμέ­τρους 16 και 20 χιλιοστά, με ονομαστική παροχή σταλακτών 4 λίτρα/ ώρα και σε όλες τις αποστάσεις από 20cm έως και 100 cm.

Οι σταλλακητφόροι σωλήνες μπορούν να παραχθούν με ονομαστική παροχή 2 λίτρα/ ώρα καθώς και σε άλλες αποστάσεις σταλλακτών κατόπιν παραγγελίας.

Οι Σταλακτηφόροι σωλήνες από LDPE (πολυαιθυλένιο χαμη­λής πυκνότητας) που χρησιμοποιούνται στην στάγδην άρδευση. Είναι σωλήνες με ενσωματωμένους αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες σε μόνιμες θέσεις. Παράγονται σε δύο διαμέ­τρους 16 και 20 χιλιοστά, με ονομαστική παροχή σταλακτών 4 λίτρα/ ώρα και σε όλες τις αποστάσεις από 20 cm έως και 100 cm.

Οι Σωλήνες Άρδευσης από PVC:
Χρησιμοποιούνται στην υπόγεια μεταφορά αρδευτικού νερού. Παράγονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων απο 6 εως 16 ατμ. κατα DIN, ISO και ΕΛΟΤ και σε διαμέτρους απο 50 εως 140 χιλιοστά.

Οι Σταλλακτηφόροι Σωλήνες Άρδευσης με σταλλάκτη τύπου GR
Σταλακτηφόροι σωλήνες από LDPE (πολυαιθυλένιο χαμη­λής πυκνότητας) που χρησιμοποιούνται στην στάγδην άρδευση. Είναι σωλήνες με ενσωματωμένους σταλάκτες σε μόνιμες θέσεις. Παράγονται σε δύο διαμέ­τρους 16 και 20 χιλιοστά, με ονομαστική παροχή σταλακτών 4 λίτρα/ ώρα και σε όλες τις αποστάσεις από 20cm έως και 100 cm.

Οι σταλλακητφόροι σωλήνες μπορούν να παραχθούν με ονομαστική παροχή 2 λίτρα/ ώρα καθώς και σε άλλες αποστάσεις σταλλακτών κατόπιν παραγγελίας.