ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗ

 • POLYLATEX
 • Ασφαλτικές μεμβράνες Ιταλίας POLYGLASS
 • Ασφαλτικές μεμβράνες Ελλάδος EURO
 • Μεμβράνες EPDM
 • Enkadrain
 • Ασφαλτικά κεραμίδια CARETTA
 • Πολυοθρεθανικά Alchimica
 • Στεγανωτικά τσιμεντοειδή
 • Ασφαλτικές μεμβράνες και πλακίδια
 • Πρόσμικτα- Εποξειδικά-Αντικολλητικά-Υλικά καθαρισμού
 • Ασφαλτικά Προϊόντα AV.IP
 • Βελτιωτικά μπετόν-Εποξειδικά
 • Αποστραγγιστικές μεμβράνες (Αυγουλιέρες)