ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Είναι σωλήνας πολυαιθυλενίου κυματοειδές που έχει σχεδιαστεί για την προστασία των καλωδίων σε υπόγειες ηλεκτρικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.

Χρησιμοποιείται για τη συλλογή ομβρίων υδάτων από το έδαφος.

Το δομημένο προφίλ του κυματοειδούς υπόγειου αγωγού  καλωδίoυ του παρέχει εξαιρετική αντοχή και ικανότητα αγκυρώσεως στο έδαφος ενώ η λεία εσωτερική επιφάνεια καθιστά δυνατή τη διέλευση των καλωδίων μέσα στον αγωγό καλωδίων για λιγότερες τριβές.

Η χρήση υπόγειων αγωγών καλωδίων είναι ιδανική για την προστασία των ηλεκτρικών καλωδίων ΜT / BT και των καλωδίων τηλεπικοινωνιών.

Οι κυματοειδείς σωλήνες χρησιμοποιούνται για την προστασία σωλήνων δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (για κρύο και ζεστό νερό) από κτυπήματα και διευκολύνουν τη μελλοντική αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του σωλήνα.

Διατίθενται σε μπλε και κόκκινο χρώμα και σε μήκη 50 μέτρων.