ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

 

Καλύμματα φρεατίων σε διάφορες διαστάσεις τετράγωνα ή ορθογώνια  με διπλό αυλάκι στο πλαίσιο για την  διασφάλιση απόλυτης στεγανοποίησης. κατασκευασμένα  από φαιό χυτοσίδηρο GG20. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Σχάρες ομβρίων υδάτων σε διάφορες διαστάσεις τετράγωνες ή ορθογώνες  με διπλό αυλάκι στο πλαίσιο κατασκευασμένες  από φαιό χυτοσίδηρο GG20. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.