ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε

ΤΣΙΜΕΝΤΑ

Το σακευμένο τσιμέντο HERACLES ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1) είναι τύπου CEM II / B-M (P-W-L) κατηγορίας αντοχής 32,5 Ν – ταχεία ανάπτυξη αντοχών. Πρόκειται για τσιμέντο υψηλών πρώιμων αντοχών που είναι κατάλληλο για όλες τις οικοδομικές εφαρμογές (έργα πολιτικού μηχανικού, οικοδομικά έργα, έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος, σοβάτισμα, παραθαλάσσιο σκυρόδεμα και ογκώδεις κατασκευές) και ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των «πράσινων» κατασκευών για αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Το σακευμένο τσιμέντο BASIS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ είναι ένα σύνθετο Πόρτλαντ τσιμέντο υψηλών αντοχών. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1, είναι τύπου CEM II / B-M (P-W-L) και κατηγορίας αντοχής 42,5 N. Το μείγμα του περιέχει  ιπτάμενη τέφρα, ποζολάνη και ασβεστόλιθο, παρέχοντας την ιδανική λύση για έργα πολιτικού μηχανικού, οικοδομικά έργα, έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος.

Το HERACLES ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ είναι τσιμέντο υψηλής λευκότητας και εργασιμότητας, ειδικό για παρασκευή διακοσμητικών στοιχείων, λευκού σοβά και την αποκατάσταση παλαιών κτιρίων και μνημείων.  Το προϊόν αυτό είναι ιδανικό για εφαρμογή σοβά (τελευταία στρώση) καθώς και για όλες τις περιπτώσεις σκυροδέματος, που απαιτείται λευκό χρώμα.