ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε

ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Οι Σωλήνες από HDPE και MDPE είναι κατάληλες για τα επιφανειακά ή υπόγεια δίκτυα ύδρευσης και για υποθαλάσσιους αγωγούς πόσιμου νερού, σε δίκτυα προστασίας καλωδίων, δίκτυα αποχετευτικά και ιχθυοκλωβούς.

Οι σωλήνες αυτοί κατασκευάζονται από ειδική πρώτη ύλη με πιστοποιητικό καταλληλόλητας διεθνών οργανισμών για την συγκεκριμένη χρήση.

Παράγονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων απο 10 ως 32 ατμ., κατά DIN, ISO ή ΕΝ (Ευρωπαϊκές προδιαγραφές της CEN TC155) με πολυαιθυλένιο 2ης και 3ης γενιάς σε μπλε ή μαύρο χρώμα και σε διαμέτρους απο 32 ως 1200 χιλιοστά.

Η σύνδεση πραγματοποιείται με εξαρτήματα κοχλιωτά μέχρι 16 ατμ, ορειχάλκινα, μετωπική θερμοσυγκόλληση και ηλεκτροσυγκόλληση.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Οι Σωλήνες από PVC-U για πόσιμο νερό:

Χρησιμοποιούνται σε υπόγεια δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού υπό πίεση, δίκτυα άρδευσης, καθώς επίσης και σε δίκτυα μεταφοράς διαβρωτικών βιομηχανικών αποβλήτων υπό πίεση.

Παράγονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων από 6 ως 16 ατμ., κατά DIN, ISO, ΕΛΟΤ ή ΕΝ και σε διαμέτρους από 50 ως 500 χιλιοστά.

Το μήκος του σωλήνα είναι 6 μέτρα και είναι σκούρο γκρί χρώματος.

Η σύνδεση πραγματοποιείται με μούφα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας.

Τα χυτοσίδηρα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται για συνδέσεις δικτύων ύδρευσης. Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής (60 – 80 ετών), υψηλή αντοχή και σχετικά μικρό κόστος.