ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε

ΣΩΛΗΝΕΣ
ΥΠΟΝΟΜΩΝ-ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Είναι σωλήνες μήκους 6 μέτρων, πορτοκαλί χρώματος και η σύνδεση πραγματοποιείται με μούφα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας υπονόμων.

Χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων (υπονόμων) μεταφοράς λυμάτων οικιστικών περιοχών και κτηριακών συγκροτημάτων.

Παράγονται στη σειρά 41, κατα ΕΛΟΤ και σε διαμέτρους απο 110 εως 630 χιλιοστά.

Είναι κυματοειδείς σωλήνες 6 μέτρων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με υψηλή αντοχή στην παραμόρφωση. Είναι σωλήνες διπλού τοιχώματος.

Χρησιμοποιούνται σε υπόγειους σωλήνες αποχέτευσης χωρίς πίεση εκτός κτίρίων, για επιφανειακή μεταφορά ή υπόγεια μεταφορά λυμάτων και ως υποθαλάσσιοι αγωγοί αποχέτευσης.

Είναι λείοι εσωτερικά γκρί χρώματος και κυματοειδείς εξωτερικά μαύρου χρώματος.

Είναι ανθεκτικοί στην σύνθλιψη, στην κρούση, στις χαμηλές θερμοκρασίες και έχουν υψηλή αντοχή στις χημικές ουσίες.

Παράγονται σε τρείς διαφορετικές κατηγορίες δακτυλιοειδούς ακαμψίας  (SN4 kN/m2, SN8 kN/m2) σε διαμέτρους απο 110 εως 1200 χιλιοστά.

Είναι κυματοειδές σωλήνας, υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου με σχισμές που κατασκευάζεται από την Polieco. Χρησιμοποιείται για τη συλλογή όμβριων υδάτων από το έδαφος.

Οι σωλήνες αποστράγγισης ομβρίων υδάτων, με σχισμή ανάμεσα σε δύο αυλακώσεις, διαθέτουν έναν εξωτερικό κυματοειδές τοίχο και έναν εσωτερικό λείο τοίχο: τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό είναι μαύρο. Διατίθεται με πράσινη μούφα πολυαιθυλενίου.

Έχει αντίσταση σύνθλιψης άνω των 300 N με κάμψη εξωτερικής διαμέτρου 5% (εσωτερική προδιαγραφή προέκταση από το IEC EN 61386-24).

Οι υποδοχές είναι διατεταγμένες σε ολόκληρη την περιφέρεια (360°), σε κάθε 120° για διαμέτρους DN 63 – 110 – 125 – 160 mm και σε κάθε 60° για διαμέτρους DN 90 – 200 mm.

Τα πλάτη των σχισμών έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την είσοδο σωματιδίων στον σωλήνα που μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη, γεγονός που θα καθιστούσε έτσι την αποστράγγιση αναποτελεσματική.

Ο σωλήνας αποστράγγισης ομβρίων υδάτων παρέχεται σε ρολά των 50 m, εκτός από τον DE 200 που παρέχεται σε ρολά/κουλούρες των 25 m. Προορίζεται για την αποχέτευση αστικών, αθλητικών και αγροτικών εγκαταστάσεων.

Συμβουλευτείτε το φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με όλα τα χαρακτηριστικά του Polidren, του κυματοειδούς σωλήνα πολυαιθυλενίου της Polieco για την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων στο έδαφος.